สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เหล็กเส้นชนิดขด

เหล็กเส้นชนิดขด

การเลือกใช้ชนิดของเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30, SD40, และ SD50 ขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้าง
เป็นสำคัญ ลักษณะของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ดี ต้องมีระยะบั้งที่เท่ากันและสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น
ไม่มีสนิมรอยตำหนิ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว [1] ความยาวโดยปกติที่ขายกันในท้องตลาด คือ 10 ม. แต่อาจจะสั่งพิเศษ เช่น 12 ม. หรือมากกว่านั้นก็ต้องสั่งทำพิเศษ