สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เอชบีม

เอชบีม

เหล็กรูปพรรณชนิดรีดร้อน ใช้กับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ รับน้ำหนักมาก นิยมใช้ทำ เสา
และคาน ในงานโครงสร้างเหล็ก ลักษณะเส้นตรง เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส ปีกบนล่าง
บริเวณด้านในและปลายมีความหนาเท่ากันตลอด