สินค้า

กรุงไทยคาเหล็ก จำกัด

เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ มีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู นิยมใช้งานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน และนิยมนำใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง